Over het gebruik van je gegevens

Waarom we jou gegevens nodig hebben

Privacy verklaring ELRO Verbouw & Onderhoud

Hierbij de privacyverklaring van ELRO Verbouw & Onderhoud waarin wij u informeren over de persoonsgegevens die wij voor onze administratie verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons mailen op bovenstaand postadres of per e-mail naar: info@elro-verbouw.nl

De persoonlijke gegevens die we verzamelen en opslaan in onze administratie zijn de volgende:
 • Naam en email
 • Gegevens die we gebruiken om andere diensten te kunnen leveren of leveren

We bewaren de bovengenoemde informatie maximaal 2 jaar na de laatste zakelijke ontmoeting, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze langer te bewaren.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Voor het transport en de levering van goederen en diensten
 • Om klantrelaties te onderhouden
 • Voor de uitvoering of implementatie van een wettelijke vereiste
Delen van informatie:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken, behalve in de omstandigheden zoals u hieronder ziet:

 • Externe dienstverleners
 • Toezichthoudende autoriteiten
Rechten:

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht om contact met ons op te nemen om u te informeren of en welke gegevens worden verwerkt.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen als deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht om uw gegevens te laten verwijderen of om de verwerking ervan te beperken
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door uw specifieke persoonlijke omstandigheden

Als u op basis van deze rechten een verzoek wilt indienen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@elro-verbouw.nl. We kunnen u om een ​​identiteitsbewijs vragen voor het doel van verificatie. We streven ernaar om binnen 1 week te reageren.

Houd er rekening mee dat u het recht hebt om een ​​klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u denkt dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving.

Automatische besluitvorming:

Deze verwerking maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Veiligheid:

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die handelen namens ELRO Verbouw & Onderhoud en toegang hebben tot uw gegevens zijn tot geheimhouding verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen de herziene privacystatement zo snel mogelijk op onze website publiceren.

Cookies:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens via cookies